Životné poistenie je nesmierne dôležitou súčasťou správne nastaveného finančného portfólia. Zabezpečuje náš príjem a udržuje tak životný štandard nielen nám, ale aj našej rodine v prípade poistnej udalosti.

  • Je výhodné uzatvoriť investičné životné poistenie?

    Tento druh poistenia neodporúčame uzatvoriť z dvoch dôvodov.

    1. dôvod je z pohľadu poistenia – obmedzená možnosť zmeny zmluvy z dôvodu naviazanosti poistenia a investície. Štandardne je poistená 1 osoba.
    2. dôvod je z pohľadu investovania – produkt je netransparentný, platia sa zaň vysoké poplatky, má obmedzený prístup k investovaným peniazom, pri vynechaní platieb zmluva zanikne. Investovanie je viazané na poistenie.

  • Kedy treba uzatvoriť životné poistenie?

    S rastúcim vekom rastie aj pravdepodobnosť výskytu ochorenia alebo úmrtia. Platí teda, že čím skôr vznikne poistenie, tým menej sa za riziká platí. Až 4 z 10 zmlúv obsahujú výluku poistného plnenia na diagnózu, s ktorou poistenci už vstúpili do poistenia. Zjednodušene, to, čo sa stalo pred vstupom do poistnej zmluvy, je z krytia vylúčené, preto netreba s poistením dlho čakať.

Poisťovniam pomáhame vylepšovať produkty

Pre poisťovne sme významným partnerom. Sme oslovovaní, aby sme pripomienkovali a zlepšovali životné poistenie a zefektívňovali metodiku poistenia a tak zvýšili dôraz na potreby klienta.


Strata príjmu

Ceníme si svoje zdravie dostatočne ?

Priemerná ročná platba za havarijné poistenie je 623€. Priemerná ročná platba za životné poistenie je 589 €. Vážia si ľudia viac ochranu majetku ako ochranu seba a rodiny ?

3 – 5 % z čistej mzdy

Stojí mesačne kvalitne nastavené životné poistenie, ktoré prináša pocit bezpečia v prípade vážnych nepredvídaných udalostí.

Zdravotné riziká

Štatistiky, po ktorých sa na poistenie budete pozerať inak

Priemerné náklady na liečbu rakoviny mimo nákladov, ktoré prepláca zdravotná poisťovňa sa pohybujú od 10.000 € do 12.000, pričom priemerná poistná suma sa v tomto pripoistení pohybuje v rozmedzí 5.000 € – 7.000 €.

Až 85 % zmlúv životného poistenia obsahuje poistenie trvalých následkov úrazu, ale len 14 % všeobecnej invalidity. Avšak pri 95 % z novopriznaných invalidných dôchodkov nie je dôvodom invalidity úraz, ale ochorenie.

Prečo rozmýšľať o uzatvorení životného poistenia ak ho ešte nemám ?

Účelom komplexného životného poistenia spočíva práve v krytí poisteného a jeho rodiny pred fatálnymi udalosťami, ktoré by zásadným spôsobom ovplyvnili budúce fungovanie poistenej osoby alebo jeho pozostalých. V tomto prípade hovoríme teda o tzv. veľkých rizikách, ktorých pravdepodobnosť, že nastanú je relatívne nízka. Ak však nastanú, s vysokou pravdepodobnosťou vám spôsobia veľké problémy. Preto k veľkým rizikám patria riziká ako smrť, invalidita, diagnostikovanie vážnej choroby či trvalý následok úrazu.

Prečo rozmýšľať o analýze alebo zmene mojej zmluvy životného poistenia ?

V praxi sa najčastejšie stretávam s problémom, že si ľudia sporia cez poistenie teda využívajú produkt investičného alebo kapitalového životného poistenia. Ak takúto zmluvu máte jednoznačne vám navrhujem analýzu produktu z dôvodu, že 99% týchto zmlúv obsahuje vysoké poplatky – kľudne vo výške 20-30% z vloženej sumy. Hrozbou straty financií môže byť aj podpoistenie živiteľa rodiny a osôb, ktoré nemajú poistenie, prípadne majú nesprávny rozsah, krytie, dĺžku poistenia a vysokú cenu pripoistení.

Stretnime sa osobne alebo online a pomôžeme vám pripraviť bezplatnú finančnú analýzu.

Chcem sa stretnúť

Chcem sa stretnúť

Získajte viac informácií. Stačí nám len zopár údajov.
Kliknutím na tlačidlo "odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Naši partneri na Životné poistenie


blog

Súvisiace články

Osobné financie

Porovnanie benefitov zdravotných poisťovní na rok 2024

Juraj Živický

Juraj Živický 26.08.2023

Poistenie

Čo si pribaliť na turistiku?

Juraj Živický

Juraj Živický 18.07.2023