Životné poistenie je nesmierne dôležitou súčasťou správne nastaveného portfólia produktov, keďže si zabezpečujeme náš príjem a udržujeme tak životný štandard seba a svojej rodiny v prípade poistnej udalosti. Riziko tu však existuje a je vyššie, ako si väčšina ľudí myslí.

  • Kedy by sme si mali uzatvoriť životné poistenie?

    S rastúcim vekom rastie aj pravdepodobnosť výskytu ochorenia alebo úmrtia. Platí teda, že čím skôr sa poistíte, tým menej za riziká platíte. Až 4 z 10 zmlúv obsahujú výluku poistného plnenia na diagnózu, s ktorou klienti už vstúpili do poistenia. Zjednodušene, to, čo sa mi stalo pred vstupom, je z krytia vylúčené, preto netreba s poistením čakať.

  • Je výhodné uzatvoriť investičné životné poistenie?

    Tento druh poistenia neodporúčame uzatvoriť z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je z pohľadu poistenia – máte obmedzenú možnosť zmeny zmluvy z dôvodu naviazanosti poistenia a investície a štandardne je poistená 1 osoba. Druhý dôvod je z poľadu investovania – produkt je netransparentný, platíte vysoké poplatky, máte obmedzený prístup k investovaným peniazom, pri vynechaní platieb zmluva zanikne a investovanie je viazané na poistenie.

Strata príjmu

Ceníme si svoje zdravie dostatočne ?

Priemerná ročná platba za havarijné poistenie je 623 €. Priemerná ročná platba za životné poistenie je 589 €. Vážia si ľudia viac ochranu majetku ako ochranu seba a rodiny ?

3 – 5 % z čistej mzdy

Stojí mesačne kvalitne nastavené životné poistenie, ktoré prináša pocit bezpečia v prípade vážnych nepredvídaných udalostí.

Zdravotné riziká

Štatistiky, po ktorých sa na poistenie budete pozerať inak

Priemerné náklady na liečbu rakoviny mimo nákladov, ktoré prepláca zdravotná poisťovňa sa pohybujú od 10.000 € do 12.000, pričom priemerná poistná suma sa v tomto pripoistení pohybuje v rozmedzí 5.000 € – 7.000 €.

Až 85 % zmlúv životného poistenia obsahuje poistenie trvalých následkov úrazu, ale len 14 % všeobecnej invalidity. Avšak pri 95 % z novopriznaných invalidných dôchodkov nie je dôvodom invalidity úraz, ale ochorenie.

Prečo rozmýšľať o uzatvorení životného poistenia ak ho ešte nemám ?

Účelom komplexného životného poistenia spočíva práve v krytí poisteného a jeho rodiny pred fatálnymi udalosťami, ktoré by zásadným spôsobom ovplyvnili budúce fungovanie poistenej osoby alebo jeho pozostalých. V tomto prípade hovoríme teda o tzv. veľkých rizikách, ktorých pravdepodobnosť, že nastanú je relatívne nízka. Ak však nastanú, s vysokou pravdepodobnosťou vám spôsobia veľké problémy. Preto k veľkým rizikám patria riziká ako smrť, invalidita, diagnostikovanie vážnej choroby či trvalý následok úrazu.

Prečo rozmýšľať o analýze alebo zmene mojej zmluvy životného poistenia ?

V praxi sa najčastejšie stretávam s problémom, že si ľudia sporia cez poistenie teda využívajú produkt investičného alebo kapitalového životného poistenia. Ak takúto zmluvu máte jednoznačne vám navrhujem analýzu produktu z dôvodu, že 99 % týchto zmlúv obsahuje vysoké poplatky – kľudne vo výške 20-30% z vloženej sumy. Hrozbou strany financií môže byť aj podpoistenie živiteľa rodiny a osôb, ktoré majú poistenie prípadne nesprávny rozsah, krytie, dĺžka poistenia a vysoká cena pripoistení.

Stretnime sa osobne alebo online a pomôžeme vám pripraviť bezplatnú finančnú analýzu.

Chcem sa stretnúť

Chcem sa stretnúť

Získajte viac informácií. Stačí nám len zopár údajov.
Kliknutím na tlačidlo "odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Naši partneri na Životné poistenie


Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke.
Ochrana osobných údajov

OK