Veľký prehľad s najdôležitejšími informáciami o PZP

Každý majteľ auta s pridelenou štátnou poznávacou značkou (EČV) má podľa zákona povinnosť zabezpečiť na svoje vozdilo povinné zmluvné poistenie (PZP). V najbližších riadkoch vám prinášam všetko dôležité čo potrebujete o povinnom zmluvnom poistení vedieť.

 • Čo je to PZP ?
 • Prečo potrebujem PZP ?
 • Časté chyby z praxe
 • Pripoistenia a výluky
 • Amortizácia na zmluve PZP
 • Kedy môžem zrušiť alebo zmeniť zmluvu PZP ?
 • Na čo nezabudnúť ak ruším zmluvu PZP

Čo je to PZP ?

Povinné zmluvné poistenie je zákonným poistením, čo znamená, že držiteľ vozidla má povinnosť na jeho uzatvorenie vyplývajúcu zo zákona. Uzatvoriť zmluvu PZP môže v poisťovni podľa svojho výberu.

Prečo potrebujem PZP ?

Za neuzatvorenie PZP hrozí pokuta od 16,60 – 3320 eur. V prípade, že ste vinníkom dopravnej nehody, celú škodu budete hradiť z vlastných peňazí.

Časté chyby

 • aj keď sa vozidlo nepoužíva, ale je prihlásené, musíte mať uzatvorené PZP
 • zabudneme zaplatiť PZP pri nastavenej frekvencií platenia

Pripoistenia a výluky

Dnes nie je rozhodujúca len cena PZP, ale aj správny výber poisťovne. Na zmluvu si totiž viete pripoistiť niektoré z pripoistení (sklo, stret so zverou, živel, a iné). Okrem pripoistenia je potrebné sledovať výluky poisťovne. Príklady 3 možností pripoistenia živlov:

 • Poisťovňa A: Pripoistenie živlu s výlukou na krupobitie
 • Poisťovňa B: Pripoistenie živlu bez výluky na krupobitie
 • Poisťovňa C: Pripoistenie živlu bez výluky na krupobitie, ale s výlukou na čelné sklo

Amortizácia na zmluve PZP

Amortizácia je, voľné povedané, opotrebovanie majetku v dôsledku čoho sa znižuje jeho hodnota. S amortizáciou sa stretávame aj v prípade motorových vozidiel. Čo to v praxi znamená ?

 • Ak nastane poistná udalosť a vy niekomu poškodíte motorové vozidlo, vznikne poistné plnenie, ktoré poisťovňa vyplatí. Poistné plnenie by v prípade uplatnenia amortizácie bolo nižšie ako náklady na opravu a rozdiel by si mohol poškodený vymáhať. Väčšina poisťovní dnes pri PZP neuplatňuje amortizáciu v prípade parciálnych skôd (nie totálnych škôd).
 • Ak je škoda spôsobená na inom majetku ako na vozidle alebo v prípade totálnej škody na vozdile, sa amortizácia uplatňuje stále.

Kedy môžete zrušiť alebo zmeniť zmluvu PZP ?

Poistnú zmluvu možno vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia k tzv. výročiu zmluvy. Ak vám poisťovňa neodošle oznámenie o zmene poistného s pripomenutím jeho splatnosti najneskôr 10 týždňov pred výročím, od 1.1.2019 môžete vypovedať kedykoľvek pred začiatkom nového poistného obdobia (na základne zmien v občianskom zákoníku).

Možnosti zrušenia zmluvy PZP závisia hlavne od jeho dôvodu. Tých môže byť viacero. Najčastejšími dôvodmi sú predaj a zmena zmluvy do inej poisťovne.

Výpoveď z dôvodu predaja vozidla:

 • ak dávate výpoveď pri predaji vozidla je potrebná kópia veľkého technického preukazu s novým majiteľom alebo výmazom toho pôvodného. Zároveň ste povinný na základe § 9 ods. 5 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení odovzdať poisťovni aj doklady potvrdzujúce platnosť poistenia, t.j. zelenú kartu.

Výpoveď z dôvodu zmeny do inej poisťovne:

Najčastejšie k tejto výpovedi dochádza, ak si klient (poistník) sleduje ceny splátky poistenia. Povedzme že ročne ste platili splátku 170 eur a vaša poisťovňa A mi navýšila poistné na 190 eur, pričom poisťovňa B ponúka rovnaké krytie za 165 eur. Rozhodnete sa teda zmeniť poisťovňu. V tomto prípade stačí ak pošlete výpoveď poistenia najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Zároveň nesmiete zabudnúť uzatvoriť novú poistnú zmluvu v novej poisťovni so začiatkom poistenia pôvodného výročia. Príklad:

 • pôvodná zmluva bola uzatvorená so začiatkom poistenia od 01.01.2022
 • výpoveď pôvodnej zmluvy odošlete do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred výročím – výročie pôvodnej zmluvy je 01.01.2023
 • uzatvorímte novú zmluvu so začiatkom poistenia od 01.01.2023

Na čo nezabudnúť pri vypovedaní PZP zmluvy ?

Ak podávate výpoveď inak ako v výročiu zmluvy, požiadajte poisťovňu o vrátenie zvyšku poistného, ktoré ste uhradili do konca poistného obdobia. Rovnako požiadajte poisťovňu o vystavenie potvrdenia o bezškodovom priebehu.

Verím, že tento prehľad vám pomohol pri pochopení všetkého dôležitého ohľadom poivnného zmluvného poistenia. V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.