Ak rozmýšľate nad poistením majetku, preverte si cenu vášho poistenia. Zistite či máte najvýhodnejšiu ponuku, ktorú môžete na trhu získať. Nezabudnite aj na výluky a preverte si či vaša poisťovňa neuplatnňuje nevýhodné výluky z poistenia.

Prečo venovať poisteniu majetku pozornosť ?

Počas doterajšieho života sme už nadobudli alebo budeme nadobúdať majetok. V prípade nepredvídanej udalosti (požiar, vytopenie, vandalizmus, ai.) môžeme majetok vážne znehodnotiť alebo o neho prísť. Poistenie majetku alebo inak povedané neživotné poistenie je druhým krokom v ochrane a vytváraní vyššieho klientského majetku.

Čo všetko spadá do oblasti poistenia majetku ?

  • povinné zmluvné poistenie
  • havarijné poistenie a poistenie finančnej straty GAP
  • poistenie nehnuteľnosti a domácnosti
  • cestovné poistenie

Povinné zmluvné poistenie

Dnes nie je rozhodujúca len cena PZP, ale aj správny výber poisťovne, ktorá ponúka niektoré z pripoistení (sklo, stret so zverou, živel, ai.)

Za rok 2018 slovenská kancelária poisťovateľov vybavila 2706 škodových udalostí, ktoré spôsobili prevádzkovatelia motorových vozidiel bez PZP a vyplatilo 6,7mil.eur, čo je nárast oproti roku 2017 o 221%.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je dobrovoľným poistením, čo znamená, že vlastník automobilu sa rozhoduje o jeho uzatvorení sám.

Havarijným poistením kryje majiteľ vozidla svoju stratu, ktorá môže vzniknúť pri nehode alebo živelnej udalosti. Majiteľ vozidla platí dohodnutú spoluúčasť pri poistnom plnení.

Poistenie finančnej straty (GAP)

GAP nám v rípade krádeže a totálnej škody poistenie dorovná rozdiel medzi poistným plnením z havarijného poistenia a hodnotou vozidla v čase uzavretia zmluvy.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Poistenie domu a domácnosti je dobrovoľným poistením, čo znamená, že vlastník nehnuteľnosti sa rozhoduje o jeho uzatvorení sám.

Prečo ho potrebujem ?

Veľa majiteľov nehnuteľností nepoisťuje svoj majetok, pričom v prípade poistnej udalosti môže v rodine vzniknúť značná finančná škoda alebo v prípade najvážnejších poistných udalostí hrozí až strata strechy nad hlavou.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie chráni človeka v prípade poistnej udalosti a vzniku liečebných a iných nákladov spojených s cestou a pobytom v zahraničí.

Podľa štatistiky spoločnosti Allianz za rok 2018 bolo nahlásených počas dovolenkového obdobia 8 247 poistných udalostí a na poistnom plnení vyplatených 4,36 mil. eur.

Stretnime sa osobne alebo online a pomôžeme vám pripraviť bezplatnú finančnú analýzu.

Chcem sa stretnúť

Chcem sa stretnúť

Získajte viac informácií. Stačí nám len zopár údajov.
Kliknutím na tlačidlo "odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Naši partneri na neživotné poistenie


Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke.
Ochrana osobných údajov

OK