Ak uvažujete nad poistením majetku, preverte si cenu vášho poistenia. Zistite, či máte najvýhodnejšiu ponuku, ktorú viete na trhu získať. Nezabudnite aj na výluky a overte si, či vaša poisťovňa neuplatňuje nevýhodné výluky z poistenia.

  • Čo ak už poistenie nehnuteľnosti mám ?

    V posledných rokoch rástli ceny nehnuteľností na Slovensku najviac spomedzi európskych krajín. Pri kontrole poistných zmlúv našich potenciálnych klientov často narážame na fakt, že poistná suma na ich aktuálnej zmluve je nízka. Dochádza tak k podpoisteniu a tým pádom by pri kompletnej škode mali vyplatenú sumu, za ktorú by si pri súčasných cenách nehnuteľností už nekúpili rovnaké bývanie, na aké boli zvyknutí. Podpoistenie nehnuteľnosti vie spôsobiť vážne finančné problémy. Analýzu vašich poistných zmlúv poskytujeme zdarma.

  • Čo znamená, že si poisťovňa uplatňuje amortizáciu ?

    Amortizácia v praxi znamená opotrebovanie majetku v dôsledku čoho sa znižuje jeho hodnota. Ak nastane poistná udalosť a klient niekomu poškodí motorové vozidlo, vznikne poistné plnenie, ktoré poisťovňa vyplatí. Poistné plnenie by v prípade uplatnenia amortizácie bolo nižšie ako náklady na opravu a rozdiel by si mohol poškodený vymáhať. Väčšina poisťovni pri PZP neuplatňuje amortizáciu v prípade parciálnych škôd (nie totálnych škôd). 

Prečo venovať poisteniu majetku pozornosť ?

Počas svojho života ľudia nadobúdajú majetok. V prípade nepredvídanej udalosti (požiar, vytopenie, vandalizmus, ai.) sa môže majetok vážne znehodnotiť alebo môžu o neho prísť. Poistenie majetku alebo inak povedané neživotné poistenie je druhým krokom v ochrane a vytváraní vyššieho klientského majetku.

Čo všetko spadá do oblasti poistenia majetku ?

  • povinné zmluvné poistenie,
  • havarijné poistenie a poistenie finančnej straty GAP,
  • poistenie nehnuteľnosti a domácnosti,
  • cestovné poistenie.

Povinné zmluvné poistenie

Dnes nie je rozhodujúca len cena PZP, ale aj správny výber poisťovne, ktorá ponúka niektoré z pripoistení (sklo, stret so zverou, živel, ai.)

Za rok 2018 slovenská kancelária poisťovateľov vybavila 2706 škodových udalostí, ktoré spôsobili prevádzkovatelia motorových vozidiel bez PZP a vyplatilo 6,7 mil. eur, čo je nárast oproti roku 2017 o 221%.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je dobrovoľným poistením, čo znamená, že vlastník automobilu sa rozhoduje o jeho uzatvorení sám.

Havarijným poistením kryje majiteľ vozidla svoju stratu, ktorá môže vzniknúť pri nehode alebo živelnej udalosti. Majiteľ vozidla platí dohodnutú spoluúčasť pri poistnom plnení.

Poistenie finančnej straty (GAP)

GAP nám v prípade krádeže a totálnej škody poistenie dorovná rozdiel medzi poistným plnením z havarijného poistenia a hodnotou vozidla v čase uzavretia zmluvy.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Poistenie domu a domácnosti je dobrovoľným poistením, čo znamená, že vlastník nehnuteľnosti sa rozhoduje o jeho uzatvorení sám.

Prečo je potrebné?

Veľa majiteľov nehnuteľností nepoisťuje svoj majetok, pričom v prípade poistnej udalosti môže v rodine vzniknúť značná finančná škoda alebo v prípade najvážnejších poistných udalostí hrozí až strata strechy nad hlavou.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie chráni človeka v prípade poistnej udalosti a vzniku liečebných a iných nákladov spojených s cestou a pobytom v zahraničí.

Podľa štatistiky spoločnosti Allianz za rok 2018 bolo nahlásených počas dovolenkového obdobia 8 247 poistných udalostí a na poistnom plnení vyplatených 4,36 mil. eur.

Stretnime sa osobne alebo online a pomôžeme vám pripraviť bezplatnú finančnú analýzu.

Chcem sa stretnúť

Chcem sa stretnúť

Získajte viac informácií. Stačí nám len zopár údajov.
Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Naši partneri na neživotné poistenie


blog

Súvisiace články

Poistenie

Čo si pribaliť na turistiku?

18.07.2023

Poistenie

Čo si nezabudnúť pribaliť na letnú dovolenku?

18.07.2023

Poistenie

Veľký prehľad s najdôležitejšími informáciami o PZP

19.06.2022