Ľudia, ktorí chcú žiť na dôchodku dôstojný život, by sa o tému dôchodkov mali aktívne zaujímať. Správne nastavenie 2. piliera, využitie všetkých výhod 3. piliera a najmä investovanie na súkromnom dôchodkovom účte, sú kľúčovými faktormi pre naplnenie tohto cieľa. Príprava na dôchodok je jedným z najdôležitejších krokov v ochrane a vytváraní vyššieho majetku.

  • Čo je hlavnou výhodou tretieho piliera ?

    Účasť v treťom pilieri je rentabilná za predpokladu, že zamestnávateľ poskytne takzvaný príspevok zamestnávateľa. Spýtajte sa vo vašej práci, či váš zamestnávateľ tento príspevok poskytuje.

  • Čo ak už druhý pilier mám ?

    Samotný vstup do druhého piliera ešte nie je zárukou vyššieho dôchodku. Kľúčovú úlohu totiž zohrá výber investičného fondu, do ktorého sú odvody odvádzané. Pri zvolení nesprávneho fondu môže byť dôchodok nižší aj o 350€ mesačne. Pomôžeme vám s kontrolou už existujúceho druhého piliera.

Prečo by sme mali tejto oblasti venovať pozornosť ?

Dôchodkové zabezpečenie je téma, ktorá sa často mení a nie je úplne jednoznačná. Radi vám vysvetlíme, ako na Slovensku funguje systém dôchodkového zabezpečenia a ako je to s druhým a tretím pilierom. Spoločne nájdeme riešenie, ako sa s podporou štátu i s vlastnou podporou najlepšie pripravíte na dôstojnú jeseň života.

Veľa ľudí si myslí, že dnes nie je potrebné pripravovať si úspory na dôchodok, pretože štát sa o nich postará a budú mať dostatočne vysoký dôchodok alebo, naopak, sa dôchodku vôbec nedožijú.

Aká je v skutočnosti realita ?

Štát sa o nás nepostará a nebudeme mať vysoký dôchodok. Väčšina z nás sa dôchodkového veku dožije. Sociálna poisťovňa vyberie na odvodoch každý rok výrazne menej peňazí, ako musí vyplatiť na dôchodky. Tento schodok sa neustále zvyšuje.

Prečo je a bude problém s vyplácaním dôchodkov od štátu ?

Priemerná dĺžka života sa predlžuje o cca 2 roky každých 10 rokov (vďaka lepšiemu zdravotníctvu a životospráve). Populácia starne, a keď na väčší počet dôchodcov nebude dostatok aktívne pracujúcich, ktorí sa skladajú na dôchodok starším, nastane problém v priebežnom systéme dôchodkového sporenia.

Ako u nás funguje dôchodkový systém ?

Každý zamestnávateľ platí za zamestnanca odvody Sociálnej poisťovni. Tá peniaze rozdelí do dvoch dôchodkových pilierov. Prvým je dôchodok od štátu, druhým vlastný účet v správcovskej spoločnosti. Vo voliteľnom treťom pilieri môže zamestnanec získať príspevok od zamestnávateľa.

Prečo by sme mali tejto oblasti venovať pozornosť aj keď už finančný produkt využívame ?

Dôležitejšie ako len mať uzatvorený finančný produkt dôchodkového zabezpečenia, je mať ho správne nastavený. Na Slovensku ľudia stále sporia v garantovaných dlhopisových fondov. 60% ľudí má nesprávne nastavené sporenie v II. dôchodkovom pilieri. Nechajte to na nás a skontrolujeme vaše aktuálne nastavenie. Jednoduchou zmenou môžete zvýšiť váš dôchodok k desiatky až stovky eur mesačne.

Klientovi počítame výšku potrebnej nasporenej sumy a renty tak, aby sme mu zachovali cca 90 % dnešného životného štandardu pri odchode do dôchodku. Preto pri výpočte nasporenej sumy a renty rátame s dlhodobou infláciou vo výške 2% (cieľ ECB). Ak sa klientov príjem výrazne zvýši, model mu prepočítame.

Ako doplniť štátny dôchodok vlastnou investíciou ?

Aj vy patríte medzi tých, ktorí sa spoliehajú, že im štát zabezpečí dôchodok? Pripravte sa na dôchodok zodpovedne a investujte svoje peniaze už dnes do stabilných fondov investovania. Náhradu súčasného príjmu na dôchodku je možné dosiahnúť kombináciou štátneho dôchodku, 2. piliera, 3. piliera a renty z investovania (súkromný dôchodkový účet).

Využite maximum z dostupných možností

Ak ste zamestnaný určite by ste mali porozmýšľať o založení II. piliera, kde sa časť vašich odvodov odvádza na váš osobný dôchodcovský účet. Ak zamestnávateľ prispieva aj na III. pielier, oplatí sa využiť aj túto možnosť.

Koľko si potrebujem odkladať na dôchodok

Neexistuje všeobecne dané číslo, koľko by ste si mali odkladať. Otázkou v tomto prípade nie je koľko, ale kedy. Na dôchodok by ste mali myslieť už v mladom veku. Včasné sporenie aj malej sumy vie zabezpečiť dostatočný kapitál na dôchodok.


Myslite na infláciu

Svoje súkromné pravidelné investície zvyšujte aspoň o 5 % každé 2 roky. Pripravujte svoje úspory na dôchodok individuálne. Zvoľte však zodpovedajúcu investičnú stratégiu.

Stretnime sa osobne alebo online a pomôžeme vám pripraviť bezplatnú finančnú analýzu.

Chcem sa stretnúť

Chcem sa stretnúť

Získajte viac informácií. Stačí nám len zopár údajov.
Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Naši partneri na dôchodok


blog

Súvisiace články

Dôchodok

Kooperativa vstúpila na trh dôchodkového sporenia

15.06.2023