Ľudia, ktorí chcú žiť na dôchodku dôstojný život, sa o tému dôchodkov aktívne zaujímajú. Správne nastavenie 2. piliera, využitie všetkých výhod 3. piliera a hlavne investovanie na súkromnom dôchodkovom účte sú kľúčové prvky pre naplnenie tohto cieľa. Príprava na dôchodok je jedným z kľúčových krokom v ochrane a vytváraní vyššieho klientského majetku.

Aká je predstava ľudí na Slovensku ?

Veľa ľudí si myslí, že dnes nie je potrebné pripravovať si úspory na dôchodok, pretože: štát sa o nich postará a budú mať dostatočne vysoký dôchodok alebo, naopak, sa dôchodku vôbec nedožijú.

Aká je v skutočnosti realita ?

Štát sa o nás nepostará a nebudeme mať vysoký dôchodok. Väčšina z nás sa dôchodkového veku dožije. Sociálna poisťovňa vyberie na odvodoch každý rok výrazne menej peňazí, ako musí vyplatiť na dôchodky. Tento schodok sa neustále zvyšuje.

Prečo je a bude problém s dôchodkami ?

Priemerná dĺžka života sa predlžuje o cca 2 roky každých 10 rokov (vďaka lepšiemu zdravotníctvu a životospráve). Populácia starne, a keď na väčší počet dôchodcov nebude dostatok aktívne pracujúcich, ktorí sa skladajú na dôchodok starším, nastane problém v priebežnom systéme dôchodkového sporenia.

Ako u nás funguje dôchodkový systém ?

Každý zamestnávateľ platí za zamestnanca odvody Sociálnej poisťovni. Tá peniaze rozdelí do dvoch dôchodkových pilierov. Prvým je dôchodok od štátu, druhým vlastný účet v správcovskej spoločnosti. Vo voliteľnom treťom pilieri môže zamestnanec získať príspevok od zamestnávateľa.

Stretnime sa osobne alebo online a pomôžeme vám pripraviť bezplatnú finančnú analýzu.

Chcem sa stretnúť

Chcem sa stretnúť

Získajte viac informácií. Stačí nám len zopár údajov.
Kliknutím na tlačidlo "odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Naši partneri na dôchodok


Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke.
Ochrana osobných údajov

OK