Dôchodok

Kooperativa vstúpila na trh dôchodkového sporenia

15.06.2023

Druhý pilier prešiel od začiatku roka 2023 výraznými zmenami. Borí sa však dlhodobo s viacerými vážnymi problémami. Na jednej strane neustále zásahy politikov pripravili sporiteľov o miliardy eur. Na druhej strane tlak na znižovanie poplatkov tlačí smerom nadol zisky dôchodkových správcovských spoločnosti. V tomto neistom prostredí posledné roky prichádza k výraznej zmene majiteľov. Pred necelými dvoma rokmi dôchodkovú spoločnosť AXA kúpila UNIQA a v roku 2019 dôchodkovú správcovskú spoločnosť AEGON získala spoločnosť NN.

Kooperativa kúpila 365.life dôchodkovú správcovskú spoločnosť

Poisťovňa Kooperativa je novým vlastníkom najmenšej DSS na trhu – 365.life. Tá spravuje úspory približne 125-tisíc sporiteľov v hodnote zhruba 500 mil. eur.

Kooperativa poisťovňa deklaruje, že nadobudnutie 365.life nebude mať vplyv na správu, riadienie a organizačnú štruktúru pôvodnej dôchodkovej spoločnosti. Pre klientov sa z hľadiska ich doterajších úspor na starobnom dôchodkovom sporení nič nezmení.

Aké zmeny nastanú v produktoch?

V ponuke naďalej zostávajú dva dôchodkové fondy (akciový fond bol zlúčený do indexového fondu), ktoré od 01.06.2023 zmenili svoj názov nasledovne:

  • KOOPERATIVA, d. s. s., a. s., KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. (skrátene KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f.)
  • KOOPERATIVA, d. s. s., a. s., KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f. (skrátene KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f.)

Na výbere dôchodkovej spoločnosti záleží

Netreba zabúdať, že ide o naše dôchodky a s tým sa spája aj správny výber fondu a dôchodkovej správcovskej spoločnosti. O tom ako funguje dôchodkový systém na Slovensku sa môžete dočítať tu. Správne nastavenie druhého dôchodkového piliera spočíva v prvom rade o nastavení indexového dôchodkového fondu. Rozhoduje tu každé jedno percento zhodnotenia. Dlhodobo spoločnosti, ktoré ponúkajú indexový fond zhodnotili úspory sporiteľov nasledovne:

Priemerné ročné výnosy v II. pilieri.
indexové fondy


Príklad, ak by mi na druhý pilier odchádzalo 100 € z mojich odvodov.
Informatívny prepočet s dlhodobým priemerným výnosom indexových fondov druhého piliera


Aká je minulosť druhého piliera?

Obrovské škody spôsobili viaceré neodborné zásahy. Druhá vláda Smeru – SD zaviedla v dlhopisových fondoch druhého piliera takzvané garancie. Na ich základe museli sporiteľom za prípadné straty ručiť vlastným majetkom dôchodkové správcovské spoločnosti. Garantované fondy nemohli skončiť v mínuse počas extrémne krátkeho obdobia šiestich mesiacov, čoho výsledkom bolo konzervatívne investovanie a extrémne nízke výnosy.

Smer – SD zároveň presunul sporiteľov z akciových do garantovaných fondov. Väčšina ľudí zmenu akceptovala a nevyužila písomnú možnosť odmietnutia presunu. Zo spätného pohľadu to bola nenapraviteľná chyba. Presun majetku sa totiž zrealizoval až po páde búrz. Sporitelia tak utrpeli obrovské straty a následným presunom majetku stratili možnosť zarobiť na následnom raste trhov. Pred pár rokmi nezávislá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť výšku spôsobených škôd odhadla na dve až deväť miliárd eur.

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám kedykoľvek k dispozícií. Ak zvažujete prechod do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo druhý pilier ešte nemáte, radi vám pomôžeme a danú vec spoločne vyriešime. Stačí nás kontaktovať.

Zdroje:

  • www.kooperativa.sk
  • www.kooperativadss.sk
  • www.trend.sk
  • www.forbes.sk

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články

Hypotéky

Daňový bonus a pomoc od štátu pri navýšení splátok hypotekárnych úverov

07.06.2024

Nezaradené

Ahoj svet!

Juraj Živický

Juraj Živický 05.06.2024

Galérie

Online konferencia LIVE 8.0

22.04.2024