Poistenie

Veľký prehľad s najdôležitejšími informáciami o PZP

Každý majteľ auta s pridelenou štátnou poznávacou značkou (EČV) má podľa zákona povinnosť zabezpečiť na svoje vozdilo povinné zmluvné poistenie (PZP). V najbližších riadkoch vám prinášam všetko dôležité čo potrebujete o povinnom zmluvnom poistení vedieť.

 • Čo je to PZP ?
 • Prečo potrebujem PZP ?
 • Časté chyby z praxe
 • Pripoistenia a výluky
 • Amortizácia na zmluve PZP
 • Kedy môžem zrušiť alebo zmeniť zmluvu PZP ?
 • Na čo nezabudnúť ak ruším zmluvu PZP

Čo je to PZP ?

Povinné zmluvné poistenie je zákonným poistením, čo znamená, že držiteľ vozidla má povinnosť na jeho uzatvorenie vyplývajúcu zo zákona. Uzatvoriť zmluvu PZP môže v poisťovni podľa svojho výberu.

Prečo potrebujem PZP ?

Za neuzatvorenie PZP hrozí pokuta od 16,60 – 3320 eur. V prípade, že ste vinníkom dopravnej nehody, celú škodu budete hradiť z vlastných peňazí.

Časté chyby

 • aj keď sa vozidlo nepoužíva, ale je prihlásené, musíte mať uzatvorené PZP
 • zabudneme zaplatiť PZP pri nastavenej frekvencií platenia

Pripoistenia a výluky

Dnes nie je rozhodujúca len cena PZP, ale aj správny výber poisťovne. Na zmluvu si totiž viete pripoistiť niektoré z pripoistení (sklo, stret so zverou, živel, a iné). Okrem pripoistenia je potrebné sledovať výluky poisťovne. Príklady 3 možností pripoistenia živlov:

 • Poisťovňa A: Pripoistenie živlu s výlukou na krupobitie
 • Poisťovňa B: Pripoistenie živlu bez výluky na krupobitie
 • Poisťovňa C: Pripoistenie živlu bez výluky na krupobitie, ale s výlukou na čelné sklo

Amortizácia na zmluve PZP

Amortizácia je, voľné povedané, opotrebovanie majetku v dôsledku čoho sa znižuje jeho hodnota. S amortizáciou sa stretávame aj v prípade motorových vozidiel. Čo to v praxi znamená ?

 • Ak nastane poistná udalosť a vy niekomu poškodíte motorové vozidlo, vznikne poistné plnenie, ktoré poisťovňa vyplatí. Poistné plnenie by v prípade uplatnenia amortizácie bolo nižšie ako náklady na opravu a rozdiel by si mohol poškodený vymáhať. Väčšina poisťovní dnes pri PZP neuplatňuje amortizáciu v prípade parciálnych skôd (nie totálnych škôd).
 • Ak je škoda spôsobená na inom majetku ako na vozidle alebo v prípade totálnej škody na vozdile, sa amortizácia uplatňuje stále.

Kedy môžete zrušiť alebo zmeniť zmluvu PZP ?

Poistnú zmluvu možno vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia k tzv. výročiu zmluvy. Ak vám poisťovňa neodošle oznámenie o zmene poistného s pripomenutím jeho splatnosti najneskôr 10 týždňov pred výročím, od 1.1.2019 môžete vypovedať kedykoľvek pred začiatkom nového poistného obdobia (na základne zmien v občianskom zákoníku).

Možnosti zrušenia zmluvy PZP závisia hlavne od jeho dôvodu. Tých môže byť viacero. Najčastejšími dôvodmi sú predaj a zmena zmluvy do inej poisťovne.

Výpoveď z dôvodu predaja vozidla:

 • ak dávate výpoveď pri predaji vozidla je potrebná kópia veľkého technického preukazu s novým majiteľom alebo výmazom toho pôvodného. Zároveň ste povinný na základe § 9 ods. 5 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení odovzdať poisťovni aj doklady potvrdzujúce platnosť poistenia, t.j. zelenú kartu.

Výpoveď z dôvodu zmeny do inej poisťovne:

Najčastejšie k tejto výpovedi dochádza, ak si klient (poistník) sleduje ceny splátky poistenia. Povedzme že ročne ste platili splátku 170 eur a vaša poisťovňa A mi navýšila poistné na 190 eur, pričom poisťovňa B ponúka rovnaké krytie za 165 eur. Rozhodnete sa teda zmeniť poisťovňu. V tomto prípade stačí ak pošlete výpoveď poistenia najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Zároveň nesmiete zabudnúť uzatvoriť novú poistnú zmluvu v novej poisťovni so začiatkom poistenia pôvodného výročia. Príklad:

 • pôvodná zmluva bola uzatvorená so začiatkom poistenia od 01.01.2022
 • výpoveď pôvodnej zmluvy odošlete do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred výročím – výročie pôvodnej zmluvy je 01.01.2023
 • uzatvorímte novú zmluvu so začiatkom poistenia od 01.01.2023

Na čo nezabudnúť pri vypovedaní PZP zmluvy ?

Ak podávate výpoveď inak ako v výročiu zmluvy, požiadajte poisťovňu o vrátenie zvyšku poistného, ktoré ste uhradili do konca poistného obdobia. Rovnako požiadajte poisťovňu o vystavenie potvrdenia o bezškodovom priebehu.

Verím, že tento prehľad vám pomohol pri pochopení všetkého dôležitého ohľadom poivnného zmluvného poistenia. V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.

Poskytovanie finančného sprostredkovania vnímam ako službu, ktorá musí byť založená na pravdivosti, odbornosti, dôvere a vytváraní vzťahu medzi klientom a sprostredkovateľom. Z toho dôvodu sa v tejto oblasti neustále vzdelávam a pracujem na odbornosti, aby som klientom poskytol profesionálny pohľad na každú z oblasti financií. Viac o mne

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ...

Súvisiace články

Hypotéky

Na čo sa pripraviť pri výročí fixácie hypotéky? Ako viem znížiť úrok už dnes?

Juraj Živický

Juraj Živický 22.05.2023

Investovanie

Chceš zbohatnúť? Investuj!

Juraj Živický

Juraj Živický 23.02.2023

Hypotéky

Ako dofinancovať hypotéku do 100%?

Juraj Živický

Juraj Živický 21.11.2022