Oblasť investícií je kľúčová pri budovaní majetku.

  • Prečo uvažovať o investovaní ? 

    Či už je to trend klesajúcej miery náhrady v dôchodkovom veku, budovanie finančnej rezervy, predčasné splatenie hypotéky, sporenie pre deti alebo budovanie majetku, ukážeme vám tie najefektívnejšie a najbezpečnejšie nástroje ako tieto ciele dosiahnuť.

  • Aká je minimálna suma pravidelného investovania ?


    Na to, aby ste mohli začať investovať, je potrebné si každý deň odložiť aspoň 1€, čo po sčítaní činí mesačnú platbu 30€. Investovať však už môžte od 15 eur mesačne.

Prečo venovať tejto oblasti pozornosť ?

Investovanie prostredníctvom podielových fondov predstavuje formu kolektívneho investovania, pri ktorom sa za vložené peniaze klientov nakupujú podielové jednotky v podielovom fonde. Tento podielový fond investuje finančné prostriedky klientov na finančných trhoch na základe zvolenej investičnej stratégie s cieľom dosiahnuť zisk. Klient môže investovať už menšie sumy (naraz rádovo do stoviek spoločností), dôležitá je však pravidelnosť.

Ako to celé funguje ?

PODIELOVÉ FONDY A ICH SPRÁVA

Správcovská spoločnosť spravuje podielové fondy na základe stratégií týchto podielových fondov, ktoré sú stanovené v ich štatútoch. Správcovská spoločnosť má zákonnú povinnosť účtovať oddelene majetok sporiteľov od svojho majetku (majetku správcu). Účty sporiteľov vedie depozitár. Z účtu správcu správcovská spoločnosť financuje svoj chod a z účtu sporiteľov sa finančné prostriedky investujú. Správcovská spoločnosť zaťažuje účet klienta len poplatkami dohodnutými v zmluve. V prípade vyhlásenia konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti, klientský majetok v spravovaných subjektoch kolektívneho investovania nie je súčasťou konkurznej podstaty správcovskej spoločnosti, ani nesmie byť použitý na vyrovnanie s veriteľmi správcovskej spoločnosti.

Prečo investovať pravidelne ?

Princíp dlhodobého investovania je založený na jave, ktorý je známy ako nákladové priemerovanie. Ak cena podielu klesá, za fixnú sumu nakúpi investor viac podielov. Keď potom cena dosiahne pôvodnú úroveň, pozícia investora je lepšia. Konečný efekt spočíva v tom, že trhové výkyvy využíva investor vo svoj prospech, pričom efekt sa zvyšuje pri fondoch, ktoré sa vyznačujú vyšším kolísaním hodnoty podielu.

Emócie a trh

Investovať treba s rozumom. Výrazné poklesy cien akcií by nemali byť dôvodom na paniku, ale naopak, príležitosťou pre ich nákup a ďalšie zhodnotenie. Ako to funguje? Pri pravidelnom investovaní posielam každý mesiac rovnakú sumu, za ktorú nakúpim určité množstvo podielových jednotiek. Pri prepadoch trhov za rovnakú sumu kúpim viac podielových jednotiek, lebo sú lacnejšie. Zisk mi prinesú neskôr, po zotavení trhov.

Volatilita pri dlhodobom investovaní

Volatilita predstavuje mieru kolísania ceny akcie, dlhopisu alebo iného investičného nástroja. Ak by sme investovali do indexu S&P500 v rozpätí rokov 1975—2015 v akomkoľvek jednom roku, volatilita je vysoká. Maximálny výnos by bol okolo 35 % a maximálna strata okolo 17 % (pri 90 % pravdepodobnosti). Ak by sme však investovali v tomto období ktorýchkoľvek 10 rokov, maximálny výnos by bol 20 % p. a. a maximálna strata 0 % p. a.

Pri dlhodobom investovaní sa priemerná volatilita znižuje, preto je dôležité dodržať stanovený investičný horizont (10, 20 a viac rokov).

Čo je to index ?

Index je ukazovateľom celkovej zmeny hodnôt vybraných cenných papierov uvedených na konkrétnom trhu. Ak klient investuje do indexových podielových fondov, zloženie takéhoto fondu zväčša kopíruje zloženie určitého indexu. Hovoríme preto o pasívnom investovaní, ktoré má zvyčajne nižšie náklady ako aktívne riadené investície. Výhodou aktívne riadených investícii by mal byť vyšší výnos.

Prečo uvažovať nad analýzou mojej zmluvy ?

Investičné životné poistenie, kapitálové životné poistenie ale aj rôzne investičné produkty bánk — vysoké priebežné poplatky, ktoré nie sú transparentné.

Zle nastavené portfólio vzhľadom na investičný profil klienta — nízke alebo žiadne zhodnotenie úspor so zvoleným investičným horizontom. Zabúda sa tiež na vplyv inflácie na investíciu.

Plánujte. Tvorte rezervu. Investujte.

Stretnime sa osobne alebo online a pomôžeme vám pripraviť bezplatnú finančnú analýzu.

Chcem sa stretnúť

Chcem sa stretnúť

Získajte viac informácií. Stačí nám len zopár údajov.
Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Naši partneri na investovanie


blog

Súvisiace články

Investovanie

Výhody investovania do ETF v porovnaní so „stock pickingom“

16.10.2023

Investovanie

Oplatí sa sporenie od Prima banky s 5% úrokom?

07.09.2023

Investovanie

Chceš zbohatnúť? Investuj!

23.02.2023